Räknas en glasblåsare som konstnär?

glassblower as an artist

glassblower as an artistInom området konst finns det en mängd olika branscher. En del av dessa erkänns som konst av alla, medan andra kommer att vara föremål för din egen uppfattning om grenen ska räknas in som konst eller ej. Det som alla är överens om är att alla de som skapar tavlor är konstnärer, men detta är dock inte det enda. När det gäller glasblåsare, är nog i stort sett alla överens om att de är konstnärer. Dessa kallas med ett annat ord för glaskonstnärer. Något annat som definitivt kommer att göra dessa människor till konstnärer är den svenska lagens bedömning.

När det gäller konstnärer i Sverige kommer detta att vara en grupp människor som har andra regler än de som ha vanliga traditionella arbeten som hela tiden ger en fast och stabil lön. Enda gången du som glasblåsare inte kommer att räknas som konstnär är om du mot förmodan skulle få ett fast jobb på ett företag där även du får en fast lön. I detta fall kan det vara bra att överväga hur du vill ha det. När du räknas som konstnär kommer du att vara den som kan sälja dina egna verk och få något som kallas för konstnärsskatt. Det betyder att du kommer att få ett lägre skattetryck.

Genom att de flesta accepterar glasblåsare som en del av alla de konstnärer som finns, samt att även en glasblåsare kan jobba för sig själv och erhålla en så kallad konstnärsskatt, får det helt klart bedömas som att glasblåsare ska hamna i facket konstnärer. I och med detta har svaret på rubrikens fråga besvarats och det finns inte längre någon tveksamhet. Förmodligen är också alla de som är verksamma som glasblåsare även lyckliga över att de har kommit upp i den klass där de ingår i grupp konstnärer. Det handlar om att skapa och designa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *