Vad består glas av?

glass

glassFör att förstå vad glas egentligen består av måste du veta att detta i mångt och mycket är en komposit. En komposit är något som har en fast form skapat av flytande material för att få de egenskaper som gör att de kan användas till det de är avsedda för. I allmänhet används bara ordet kompositer numera när det handlar om olika typer av plastmaterial som har fått bättre egenskaper av olika blandningar. En komposit är också alltid något som består av minst två olika komponenter för att skapa en ny produkt av dessa.

När det gäller glas består denna produkt i de flesta fall av tre olika komponenter. Dessa tre är glasbildare, stabilisatorer och något som kallas för flussmedel. För att skapa just de egenskaper du vill ha på det glas som ska bli resultatet är det därför viktigt att det blir rätt blandning och rätt tillvägagångssätt vid tillverkningsprocessen. Här måste du i första hand veta vad de olika ingredienserna gör när de blandas samman. Nu är detta bara en enkelt förklaring och inte något som på något sätt kommer att ha något värde gällande tekniska specifikationer, utan bara att ses som generell information för läsaren.

Om det ska startas med glasbildaren är det ett material som är glasets grund. Här användes det förr oftast kiselsand, men idag är det vanligast med kiseloxid. Det flussmedel som används kommer att vara det som sänker smälttemperaturen och viskositeten hos glaset vilket då leder till en lägre motståndskraft. För att motverka flussmedlets negativa effekter på glaset tillförs stabilisatorer så att den stabilitet som flussmedlet brutit ned ska kunna återställas. Här kan även stabilisatorerna påverka glas, lyster och ljusbrytning hos glaset. Beroende på vad det glas som tillverkas ska användas till så kommer tillverkningsproceduren att se lite olika ut i de olika situationerna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *